خبرگزاری مستقل رسپار

کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با رسپار اقتصادی مطرح کرد؛ Archives - رسانه رسپار

- بار
بخش شفاف و مولد اقتصاد، قربانی اصلی نظام مالیاتی فعلی/ راهکار پیشنهادی چیست؟

بخش شفاف و مولد اقتصاد، قربانی اصلی نظام مالیاتی فعلی/ راهکار پیشنهادی چیست؟

به گزارش رسپار اقتصادی؛ بحران کسری بودجه در اقتصاد کشورمان به گونه‌ای است که در این سال ها، شاهد آثار منفی راهکار‌های تامین آن بر اقتصاد و معیشت مردم بوده ایم. حال در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد در مقام فرمانده اقتصادی، در تلاش است تا بهترین راهکار را برای تامین کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه و عملیاتی کند. خاندوزی در این باره گفته است بایستی وصول فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار […]