خبرگزاری مستقل رسپار

رسپار اقتصادی بررسی کرد Archives - رسانه رسپار

- بار
راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چیست؟

راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چیست؟

در سال های اخیر دولت در تامین درآمدهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است و از سوی دیگر هزینه های لحاظ شده در بودجه (با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد است) حتمی است. به گزارش رسپار اقتصادی، این مساله در نهایت به کسری های بودجه در چند سال اخیر ختم شده است. به خصوص در سال جاری کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود. […]