خبرگزاری مستقل رسپار

دیوان عدالت اداری پاسخ داد Archives - رسانه رسپار

- بار
دیوان عدالت اداری درباره کارت واکسن، رایی صادر کرده است؟

دیوان عدالت اداری درباره کارت واکسن، رایی صادر کرده است؟

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص ارائه کارت واکسن کرونا برای واحد‌های صنفی هیچ رایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است. به گزارش «رسپار» مجید بشیری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برخی ادعا‌ها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب نشدن واحد‌های صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ افزود: سندی منتسب به […]