خبرگزاری مستقل رسپار

دو هزار و هشتصد و سی و دومین بسته ویژه خبری «رسپار» Archives - رسانه رسپار

- بار
امام جمعه تبریز: مردم می‌پرسند چرا با تغییر دولت مسائل اقتصادی حل نشد؟ / کوشکی: رئیسی چارچوب‌ها و خط کشی‌های راست و چپ را قبول ندارد / واکنش امام جمعه اصفهان به تجمعات کشاورزان / نیکزاد: دولت سیزدهم پارتی ِ بی‌پارتی‌هاست

امام جمعه تبریز: مردم می‌پرسند چرا با تغییر دولت مسائل اقتصادی حل نشد؟ / کوشکی: رئیسی چارچوب‌ها و خط کشی‌های راست و چپ را قبول ندارد / واکنش امام جمعه اصفهان به تجمعات کشاورزان / نیکزاد: دولت سیزدهم پارتی ِ بی‌پارتی‌هاست

بسته ویژه خبری «رسپار» هر روز سعی دارد با انتخاب تیترهایی، شما را در جریان اخباری مهم و اثرگذار قرار دهد که قطعا باید شنیده و خوانده شوند. در این بسته خبری، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی انداخته می‌شود که مخاطبان با مطالعه آن به رهیافت‌های مهمی از سیر وقایع اثرگذار کشور دست خواهند یافت. امام جمعه قم: عموم جامعه در راستای امر به معروف و نهی از منکر قیام […]