خبرگزاری مستقل رسپار

بررسی آخرین روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان‌های مختلف تا ۱۲ آذر Archives - رسانه رسپار

- بار
قعرنشینی مطلق استان «قم» در واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران!

قعرنشینی مطلق استان «قم» در واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در ایران!

شمار واکسن‌های تزریق شده در کشورمان در حالی از مرز یکصد و هفت میلیون دوز گذشته که کماکان وضعیت وخیم واکسیناسیون در برخی استان‌ها ادامه دارد؛ استان‌هایی که «قم» سرآمد آنهاست. به گزارش «رسپار»؛ بر اساس آمار تفکیکی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در استان‌های کشورمان، تا عصر دیروز بالغ بر ۱۰۷ میلیون دوز انواع واکسن به گروه‌های مختلف واجد شرایط تزریق شده که از این میزان، نزدیک به ۵۸ میلیون دوز اول بوده و بیش […]