خبرگزاری مستقل رسپار

سپتامبر 2021 - رسانه رسپار

- بار
ضرورت یادگیری و آموزش شطرنج برای کودکان و نوجوانان

ضرورت یادگیری و آموزش شطرنج برای کودکان و نوجوانان

امروزه، استفاده از تجارب و تحقيقات ملل ديگر برای پيشبرد اهداف ملی، از ايده های انكار نشدنی است. در حال حاضر در بيشتر نقاط جهان از بازی (ورزش) شطرنج برای پيشبرد اهداف ورزشی و آموزشی مدارس شطرنج استفاده می شود. بنابراین آموزش و یادگیری شطرنج ضرورت بیشتری پیدا می کند. لگو بازی بازی هم میتونه مشابه شظرنج بی نظیر باشه! چرا شطرنج؟ شطرنج فعالیت ذهنی پیچیده ای است که نیاز به تعقل، تمرکز و قدرت […]